Thạc sĩ Thương mại (mở rộng)

University of New South Wales (UNSW)

Loại cơ sở giáo dục: Higher Education Institutions
Cấp độ: Sau đại học
CRICOS: 00098G

Chương trình này được thiết kế linh hoạt cho những sinh viên sau đại học muốn chuyển đổi từ một bằng phi thương mại sang một ngành thương mại/kinh doanh hoặc những người muốn chuyển đổi từ một ngành trong một văn bằng thương mại trước đó sang một ngành khác. Nó cung cấp cho sinh viên một nền tảng cơ bản trong thương mại/kinh doanh, và cho phép họ nghiên cứu hai ngành kinh doanh chuyên môn, từ đó đạt được chiều sâu và chiều rộng của kiến thức để làm việc trên các ngành công nghiệp và tổ chức đa dạng.

Thông tin học tập

Khuôn viênLệ phíNhập học giữa nămTham dự
Kensington International: $99,920 No

Các khóa liên quan

Duyệt thêm các khóa học
Thông tin trên trang này có đúng không? Yêu cầu cập nhật
Hỏi về khóa học này

Bạn đang ở Úc?

You must agree before submitting.

Đăng ký nhận bản tin của chúng tôi

Tham gia cuộc trò chuyện