Thạc sĩ Kế toán chuyên nghiệp

University of New South Wales (UNSW)

Loại cơ sở giáo dục: Higher Education Institutions
Cấp độ: Sau đại học
CRICOS: 00098G

Chương trình này cung cấp một giới thiệu về kinh doanh với trọng tâm kế toán và cho phép sinh viên có được sự công nhận của các cơ quan kế toán chuyên nghiệp cao cấp tại Úc: CPA Úc và Kế toán Chartered, Úc và New Zealand (CAANZ). Chương trình bao gồm chủ yếu là các khóa học cốt lõi, đảm bảo rằng tất cả các lĩnh vực cần thiết để kiểm định chuyên môn được bao gồm.

Thông tin học tập

Khuôn viênLệ phíNhập học giữa nămTham dự
UNSW Business School International: $74,580 No
  • Full-time : 1.5 years
  • Part-time : 3 years

Các khóa liên quan

Duyệt thêm các khóa học
Thông tin trên trang này có đúng không? Yêu cầu cập nhật
Hỏi về khóa học này

Bạn đang ở Úc?

You must agree before submitting.

Đăng ký nhận bản tin của chúng tôi

Tham gia cuộc trò chuyện