University of Wollongong - Sydney Business School

University of Wollongong - Sydney Business School

Trường Thương Mại Sydney là trường tốt nghiệp đại học thuộc Phân Khoa Thương Mại tại Đại Học Wollongong. Trường Thương Mại Sydney được xếp hạng trong số 3 trường thương mại hàng đầu tại Úc và đứng thứ 13 trong khu vực Á Châu Thái Bình Dương, đồng thời còn có tên trong danh sách 200 trường thương mại hàng đầu theo bảng xếp hạng QS 2011/2012.

Course fees at University of Wollongong - Sydney Business School

CourseFee
Graduate Certificate in Applied Finance $15,360.00
Graduate Certificate in Business $15,360.00
Graduate Certificate in Computing $16,392.00
Graduate Certificate in Maritime Studies $11,808.00
Graduate Certificate in Professional Accounting $15,360.00
Master of Business Administration $56,664.00
Master of Business Administration (Advanced) $75,552.00
Master of Clinical Exercise Physiology $40,608.00
Master of Computer Science $65,568.00
Master of Earth and Environmental Sciences $54,144.00
Master of Engineering (Management) $32,688.00
Master of Fisheries Policy $23,616.00
Master of Global Science and Management $54,144.00
Master of Information and Communication Technology Advanced $65,568.00
Master of Information Technology (Enterprise Systems) $65,568.00
Master of Medical Biotechnology $54,144.00
Master of Medicinal Chemistry $54,144.00
Master of Nutrition and Dietetics $54,144.00
Master of Professional Accounting $46,080.00
Master of Professional Accounting (Advanced) $61,440.00
Master of Professional Psychology $29,184.00
Master of Psychology (Clinical) $58,368.00
Master of Science (Medical Radiation Physics) $76,224.00
Master of Teaching (Primary) $46,080.00
Master of Teaching (Secondary) $46,080.00
Master of Philosophy - Creative Arts $57,024.00
Thông tin trên trang này có đúng không? Yêu cầu cập nhật
Hỏi về tổ chức này

Bạn đang ở Úc?

You must agree before submitting.

Đăng ký nhận bản tin của chúng tôi

Tham gia cuộc trò chuyện