University of Wollongong - Sydney Business School

University of Wollongong - Sydney Business School

Trường Thương Mại Sydney là trường tốt nghiệp đại học thuộc Phân Khoa Thương Mại tại Đại Học Wollongong. Trường Thương Mại Sydney được xếp hạng trong số 3 trường thương mại hàng đầu tại Úc và đứng thứ 13 trong khu vực Á Châu Thái Bình Dương, đồng thời còn có tên trong danh sách 200 trường thương mại hàng đầu theo bảng xếp hạng QS 2011/2012.

Course fees at University of Wollongong - Sydney Business School

CourseFee
Graduate Certificate in Applied Finance $15,360.00
Graduate Certificate in Biofabrication $13,536.00
Graduate Certificate in Business $15,360.00
Graduate Certificate in Computing $16,392.00
Graduate Certificate in Dementia Care $13,536.00
Graduate Certificate in Electrical Power Engineering $18,072.00
Graduate Certificate in Gerontology and Rehabilitation Studies $13,536.00
Graduate Certificate in Human Resource Management $15,360.00
Graduate Certificate in Maritime Studies $11,808.00
Graduate Certificate in Marketing $15,360.00
Graduate Certificate in Nursing $13,536.00
Graduate Certificate in Professional Accounting $15,360.00
Graduate Certificate in Public Health $11,520.00
Graduate Diploma of Engineering $32,688.00
Graduate Diploma of Mental Health Nursing $27,072.00
Master of Business Administration $56,664.00
Master of Business Administration (Advanced) $75,552.00
Master of Business Administration (Executive) $81,888.00
Master of Clinical Exercise Physiology $40,608.00
Master of Computer Science $65,568.00
Master of Earth and Environmental Sciences $54,144.00
Master of Engineering Management $32,688.00
Master of Fisheries Policy $23,616.00
Master of Global Science and Management $54,144.00
Master of Information and Communication Technology Advanced $65,568.00
Master of Information Technology (Enterprise Networking) $65,568.00
Master of Information Technology (Information Technology Strategic Management) $65,568.00
Master of Maritime Policy $23,616.00
Master of Medical Biotechnology $54,144.00
Master of Medicinal Chemistry $54,144.00
Master of Nutrition and Dietetics $54,144.00
Master of Professional Accounting $46,080.00
Master of Professional Accounting (Advanced) $61,440.00
Master of Professional Psychology $29,184.00
Master of Professional Psychology - School Psychology $29,184.00
Master of Psychology - Clinical Psychology $58,368.00
Master of Science - Medical Radiation Physics $76,224.00
Master of Science (Gerontology and Rehabilitation Studies) $40,608.00
Master of Teaching - Primary $46,080.00
Master of Teaching - Secondary $46,080.00
Master of Philosophy - Arts $56,544.00
Master of Philosophy - Health Science (By Research) $69,216.00
Master of Philosophy - Information Sciences (By Research) $67,968.00
Master of Philosophy - Maritime Law $62,496.00
Master of Philosophy - Physics (By Research) $78,624.00
Master of Philosophy (Business) $61,824.00
Master of Philosophy (Nursing) $69,216.00
Doctor of Education $110,976.00
Doctor of Philosophy - Arts $113,088.00
Doctor of Philosophy - Creative Arts $114,048.00
Doctor of Philosophy - Law $124,992.00
Doctor of Philosophy (Clinical Psychology) $141,120.00
Doctor of Philosophy (Education) $110,976.00
Doctor of Philosophy (Engineering) $157,248.00
Doctor of Philosophy (Geography and Sustainable Communities) $141,120.00
Doctor of Philosophy (Health and Society) $141,120.00
Doctor of Philosophy (Health Science) $138,432.00
Doctor of Philosophy (Information Science) $135,936.00
Doctor of Philosophy (Mathematics) $135,936.00
Doctor of Philosophy (Medicine) $138,432.00
Doctor of Philosophy (Physics) $157,248.00
Doctor of Philosophy (Psychology) $141,120.00
Doctor of Philosophy Integrated - Arts $113,088.00
Doctor of Philosophy Integrated - Law $124,992.00
Doctor of Philosophy Integrated (Education) $110,976.00
Doctor of Philosophy Integrated (Engineering) $157,248.00
Doctor of Philosophy Integrated (Geography and Sustainable Communities) $141,120.00
Doctor of Philosophy Integrated (Health and Society) $141,120.00
Doctor of Philosophy Integrated (Information Sciences) $135,936.00
Doctor of Philosophy Integrated (Psychology) $141,120.00
Doctor of Philosophy Integrated (Sciences) $144,960.00
Doctor of Public Health $141,120.00
Thông tin trên trang này có đúng không? Yêu cầu cập nhật
Hỏi về tổ chức này

Bạn đang ở Úc?

You must agree before submitting.

Đăng ký nhận bản tin của chúng tôi

Tham gia cuộc trò chuyện