Anh ngữ học

Nước Úc tự hào về danh tiếng và tiêu chuẩn của những Khóa Học Anh Ngữ Chuyên Sâu cho Du Học Sinh (English Language Intensive Courses for Overseas Students) (ELICOS) của mình. Chương Trình Nhiệm Chứng Giảng Dạy Anh Ngữ Quốc Gia (National English Language Teaching Accreditation Scheme) (NEAS) hoạt động để duy trì tiêu chuẩn cao của các khóa ELICOS tại Úc.

Sự thuận lợi của việc theo học một khóa Anh ngữ tại Úc đó là bạn có vô vàn cơ hội để thực tập nói, đọc và viết tiếng Anh. Những sinh viên tới Úc bằng chiếu khán du học sinh để học các khóa Anh ngữ (ELICOS) được đòi hỏi phải theo học toàn thời.

Các cuộc trắc nghiệm khả năng thông thạo Anh ngữ

Tại Úc, có một số cuộc trắc nghiệm được thiết kế để thẩm định khả năng Anh ngữ của những du học sinh hiện đang muốn ghi danh vào các khóa học ở Úc. Các cuộc trắc nghiệm chính là Hệ Thống Trắc Nghiệm Anh Ngữ Quốc Tế (International English Language Testing System) (IELTS), Trắc Nghiệm Anh Ngữ như một Ngoại Ngữ (Test of English as a Foreign Language) (TOEFL), Anh Ngữ Cambridge cho Người Nói Những Ngôn Ngữ Khác (Cambridge English for Speakers of Other Languages) (ESOL) và Trắc Nghiệm Anh Ngữ Nghề Nghiệp (Occupational English Test) (OET).

Đăng ký nhận bản tin của chúng tôi

Tham gia cuộc trò chuyện