Anh ngữ học

Nước Úc tự hà o về danh tiếng và tiêu chuẩn của nhỠng Khóa Học Anh NgỠChuyên Sâu cho Du Học Sinh (English Language Intensive Courses for Overseas Students) (ELICOS) của mình. Chương Trình Nhiệm Chứng Giảng Dạy Anh NgỠQuốc Gia (National English Language Teaching Accreditation Scheme) (NEAS) hoạt động để duy trì tiêu chuẩn cao của các khóa ELICOS tại Úc.

Sự thuận lợi của việc theo học một khóa Anh ngỠtại Úc đó là bạn có vô và n cơ hội để thực tập nói, đọc và viết tiếng Anh. NhỠng sinh viên tới Úc bằng chiếu khán du học sinh để học các khóa Anh ngỠ(ELICOS) được đòi hỏi phải theo học toà n thời.

Các cuá»™c trẠc nghiệm khả năng thông thạo Anh ngá»

Tại Úc, có một số cuộc trẠc nghiệm được thiết kế để thẩm định khả năng Anh ngỠcủa nhỠng du học sinh hiện đang muốn ghi danh và o các khóa học ở Úc. Các cuộc trẠc nghiệm chính là Hệ Thống TrẠc Nghiệm Anh NgỠQuốc Tế (International English Language Testing System) (IELTS), TrẠc Nghiệm Anh NgỠnhư một Ngoại NgỠ(Test of English as a Foreign Language) (TOEFL), Anh NgỠCambridge cho Người Nói NhỠng Ngôn NgỠKhác (Cambridge English for Speakers of Other Languages) (ESOL) và TrẠc Nghiệm Anh NgỠNghề Nghiệp (Occupational English Test) (OET).

Đăng ký nhận bản tin của chúng tôi

Tham gia cuộc trò chuyện