Giáo dục đại học (đại học)

Nước Úc là nơi đến được ưa chuộng đối với những sinh viên muốn hoàn tất chương trình giáo dục đại học (đại học) của họ tại ngoại quốc. Ngày càng có nhiều sinh viên chọn đến Úc để theo học bậc đại học mỗi năm, và nước Úc đang nhanh chóng trở thành quốc gia được ưa chuộng hơn so với những nơi khác chẳng hạn như Anh Quốc hay Hoa Kỳ. Điều này không mấy ngạc nhiên khi bạn lưu ý tới danh tiếng của nước Úc về các khóa học đổi mới, có tiêu chuẩn cao và được quốc tế công nhận, và sự kiện là nhiều khóa học tương đối rẻ hơn so với những quốc gia khác.

Bằng cấp và những yêu cầu đầu vào

Nước Úc có một tập hợp các bằng cấp quốc gia được Chính Phủ Úc xác nhận. Điều này có nghĩa là có một sự công nhận ở cấp quốc gia và quốc tế đối với mỗi bằng cấp và trình độ giáo dục tiêu biểu của bằng cấp này.

Việc xin vào được hầu hết các khóa giáo dục đại học (đại học) ở Úc đòi hỏi sự ganh đua rất cao và việc học tập ở cả trình độ đại học lẫn hậu đại học đòi hỏi một tiêu chuẩn Anh ngữ cao. Mỗi cơ sở giáo dục đều có những yêu cầu đầu vào khác nhau, vì vậy, điều quan trọng là bạn nên liên lạc với riêng từng cơ sở giáo dục để kiểm tra.

Các loại bằng cấp chính do hầu hết các cơ sở giáo dục đại học cung cấp bao gồm:

Cấp đại học

Bằng cử nhân: cung cấp sự chuẩn bị ban đầu cho những ngành nghề chuyên môn và việc học tập ở cấp hậu đại học, và gồm có tối thiểu là sáu học kỳ theo học toàn thời. Đầu vào thường đòi hỏi việc hoàn tất một chứng chỉ tốt nghiệp trung học Úc (Lớp 12) hoặc tương đương ở ngoại quốc, hoặc một văn bằng hay văn bằng cán sự cấp cao của một bộ phận Giáo Dục Huấn Nghệ và Đào Tạo (VET).

Bằng cử nhân (danh dự): có thể đòi hỏi một năm học tập phụ trội và tùy chọn sau khi hoàn tất văn bằng cử nhân, hoặc văn bằng này có thể được cấp cho việc theo học thành tựu những văn bằng cử nhân kéo dài từ 4 năm trở lên.

Hậu đại học

Các chứng chỉ/văn bằng cán sự tốt nghiệp được thiết kế cho các mục đích huấn nghệ đặc biệt: hoặc để mở rộng những kỹ năng và kiến thức đã thu thập được trong chương trình đại học, hoặc để phát triển những kỹ năng hướng nghiệp và kiến thức trong một lãnh vực chuyên môn mới. Sự đòi hỏi bình thường là 6 tháng học toàn thời đối với chứng chỉ tốt nghiệp và 12 tháng học toàn thời đối với văn bằng cán sự tốt nghiệp. Đầu vào thường đòi hỏi một bằng cử nhân hoặc văn bằng cán sự cấp cao.

Bằng thạc sĩ: cung cấp một khả năng tinh thông hay một sự tổng quan cao cấp của một ngành học liên quan hay một lãnh vực thực tập chuyên môn. Thông thường, các bằng thạc sĩ bao gồm 2 năm học tập sau khi hoàn tất bằng cử nhân, hoặc 1 năm sau khi hoàn tất bằng cử nhân (danh dự). Bằng thạc sĩ có thể được giảng dạy dưới 3 dạng: 

  • Thạc sĩ học theo tín chỉ: gồm có các bài làm định kỳ, dự án và nghiên cứu theo nhiều cách kết hợp khác nhau. Đầu vào thường đỏi hỏi việc hoàn tất một bằng cử nhân, bằng cử nhân (danh dự) hay một văn bằng cán sự cấp cao.
  • Thạc sĩ học theo nghiên cứu: gồm có ít nhất hai phần ba công việc nghiên cứu và một luận án chính, vốn thường được các giáo sư bên ngoài chấm điểm. Đầu vào thường đỏi hỏi việc hoàn tất một bằng cử nhân (danh dự), hoặc năm cơ bản của chương trình thạc sĩ, một văn bằng cán sự tốt nghiệp dựa trên nghiên cứu hay kinh nghiệm nghiên cứu tương đương.
  • Thạc sĩ chuyên môn: có thể bao gồm một dự án dựa trên việc làm. Đầu vào đỏi hỏi một bằng cấp và kinh nghiệm chuyên môn liên quan, hoặc kinh nghiệm chuyên môn bao quát liên quan.

Bằng tiến sĩ: công nhận một sự đóng góp nguyên thủy đáng kể vào một lãnh vực được định sẵn dưới hình thức của một kiến thức mới hay việc mô phỏng, ứng dụng và diễn dịch kiến thức hiện tại. Bằng tiến sĩ có thể được giảng dạy dưới 2 dạng:

  • Tiến sĩ nghiên cứu: gồm có một nghiên cứu chủ yếu được giám sát. Đầu vào đòi hỏi một bằng thạc sĩ nghiên cứu hay thạc sĩ nghiên cứu một phần hoặc một bằng cử nhân (danh dự).
  • Tiến sĩ chuyên môn: gồm có một những sự kết hợp khác nhau giữa việc học theo tín chỉ và nghiên cứu. Đầu vào đòi hỏi một bằng thạc sĩ kết hợp giữa nghiên cứu và tín chỉ hoặc một bằng cử nhân (danh dự). Ngoài ra, kinh nghiệm thực hành chuyên môn đáng kể cũng được đòi hỏi trước hoặc trong thời gian của khóa học.

Ngày tháng bắt đầu

Các ngày tháng bắt đầu khác nhau rất nhiều tùy thuộc vào khóa học. Các khóa giáo dục đại học thường được tổ chức từ cuối tháng 02 tới giữa tháng 11. Niên học thường được chia thành 2 học kỳ, mặc dù một số cơ sở giáo dục hoạt động theo hệ thống quý ba tháng và/hoặc giảng dạy các lớp hè từ tháng 12 tới tháng 02.

Các sinh viên đại học và hậu đại học theo tín chỉ ghi danh cho khóa học của họ vào đầu năm (thường vào tháng Giêng hoặc tháng 02) nhưng ngày nộp đơn thường vào mỗi cuối năm. Một số trường còn có đợt ghi danh và thu nhận sinh viên vào giữa năm (thường vào tháng 07) cho các khóa học nhất định nào đó. Những sinh viên theo học để lấy bằng tiến sĩ hay các văn bằng dựa trên nghiên cứu khác có thể thương lượng với vị giám thị dự án của họ về một ngày tháng bắt đầu khác.

Học phí trung bình

Bằng cử nhân: 10.000–13.500 Úc kim một năm (dựa trên các ngành nghệ thuật, kế toán, thương mại và quản lý, và ở một mức cao hơn đối với các khóa học về luật)

Bằng cử nhân thực nghiệm: 11.000–16.500 Úc kim một năm (dựa trên các khóa học về khoa học và kỹ thuật)

Chứng chỉ tốt nghiệp và văn bằng cán sự tốt nghiệp: 9000–16.000 Úc kim một năm

Bằng thạc sĩ và tiến sĩ: 11.000–18.500 Úc kim một năm

Đăng ký nhận bản tin của chúng tôi

Tham gia cuộc trò chuyện