Làm việc tại Úc

Những người có chiếu khán du học sinh được tự động nhận giấy phép làm việc tại Úc. Các sinh viên du học được làm việc với thời lượng tối đa là 20 giờ một tuần trong các học kỳ nhưng được làm việc với số giờ không giới hạn trong những kỳ nghỉ. Vui lòng truy cập trang mạng của Sở Thuế Vụ Úc (Australian Taxation Office) để biết chi tiết về việc xin số hồ sơ thuế ở Úc.

Những lợi ích khi đi làm tại Úc

  • những công việc liên quan đến khóa học là một thuận lợi trong thị trường lao động của các sinh viên tốt nghiệp
  • những công việc phù động giúp cung cấp nguồn thu nhập hữu ích cho các sinh viên
  • cơ hội thực tập các kỹ năng Anh ngữ của bạn, gặp gỡ những người mới và phái triển những mối liên hệ hữu ích

Quyền hạn của bạn khi đi làm tại Úc

Trước khi bắt đầu nhận công việc làm được trả lương ở Úc, bạn nên biết rõ về những quyền hạn và trách nhiệm của mình trong tư cách là một nhân viên làm công. Đây là những điều bạn nên để ý sau khi bắt đầu làm việc tại Úc:

  • hãy chắc chắn là bạn đang được trả lương ở mức bằng hoặc cao hơn mức lương tối thiểu theo quy định của Ủy Hội Đặc Trách Lương Bổng Công Bằng (Fair Work Australia)
  • hãy suy nghĩ kỹ về việc đảm nhận những công việc ‘làm thử’ không được trả lương. Bạn phải được trả lương cho mọi công việc bạn làm (trừ phi bạn đang làm việc thiện nguyện hoặc đang tham gia làm việc lấy kinh nghiệm do cơ sở giáo dục của bạn sắp xếp
  • hãy từ từ đọc kỹ mọi bản hợp đồng mà bạn được yêu cầu ký tên.

Dưới đây là danh sách các trang mạng có thể giúp bạn giải đáp mọi câu hỏi, chẳng hạn như bạn có được trả lương đúng mức hay không, hoặc những nơi bạn có thể tìm được sự hướng dẫn nếu nghĩ rằng mình đã bị đuổi việc một cách bất công:

Đăng ký nhận bản tin của chúng tôi

Tham gia cuộc trò chuyện