Các ngày tháng bắt đầu

Các ngày tháng bắt đầu khác nhau rất nhiều, tùy thuộc vào mỗi khóa học. Các khóa đại học thường được giảng dạy từ cuối tháng 02 tới giữa tháng 11. Năm học thường được chia thành hai học kỳ, mặc dù một số cơ sở giáo dục hoạt động theo hệ thống 3 học kỳ và/hoặc giảng dạy các lớp học vào mùa hè từ tháng 12 tới tháng 02.

Các sinh viên đại học và hậu đại học theo tín chỉ ghi danh cho khóa học của họ vào đầu năm (thường là tháng Giêng hoặc tháng 02), nhưng ngày tháng nhận đơn thường vào mỗi cuối năm. Một số trường còn ghi danh và thâu nhận sinh viên vào giữa năm (thường là tháng 07) cho một số khóa học nhất định nào đó.

Những sinh viên theo học văn bằng tiến sĩ hoặc các bằng cấp dựa trên nghiên cứu khác có thể thương lượng với vị giám thị dự án của họ về một ngày bắt đầu khác.

Bạn có thể tìm hiểu về những ngày đáo hạn nộp đơn cụ thể cũng như các ngày tháng bắt đầu học kỳ bằng cách liên lạc với các trường đại học. Xem danh sách các trường đại học Úc và lần theo các địa chỉ liên kết của họ để yêu cầu thêm thông tin về các ngày tháng bắt đầu.

Đăng ký nhận bản tin của chúng tôi

Tham gia cuộc trò chuyện