Giáo dục hướng nghiệp

TAFE là gì?
TAFE là chỠviết tẠt của Technical and Further Education (Giáo Dục Kỹ Thuật và Lên Cao). Ở quê hương của mình, bạn có thể biết tới trường nà y như một Trường Kỹ Thuật, Trường Cộng Đồng hay Trường Bách Khoa.

Ở Úc, lãnh vực TAFE là lãnh vực giáo dục và đà o tạo lớn nhất. Mỗi năm, hà ng ngà n du học sinh tới Úc để theo học vô số các khóa học chuyên cung cấp nhỠng kỹ năng thiết thực và đà o tạo hướng nghiệp cho đủ loại ngà nh nghề. Việc tất cả các trường TAFE đều do chính phủ sở hỠu có nghĩa là các du học sinh có thể tự tin rằng trường TAFE cung cấp một kinh nghiệm giáo dục vỠng chẠc và có chất lượng cao nhất.

TAFE giảng dạy nhỠng gì?
Các trường TAFE ở Úc có một quá trình lịch sử lâu đời về việc giúp đỡ du học sinh đạt được các mục tiêu nghề nghiệp của họ. Các du học sinh theo học tại trường TAFE để hoà n tất các khóa học thuộc cả lãnh vực giáo dục hướng nghiệp lẫn giáo dục đại học, từ trình độ chứng chỉ tới trình độ hậu đại học.
Các trường TAFE còn giảng dạy các khóa Anh ngỠvới thời lượng khác nhau từ khoảng 4 tới 48 tuần lễ. Muốn biết thêm thông tin, xin xem trang mạng English language studies page.

Do chính phủ sở hỠu và nhiệm chứng
Vì các trường TAFE được các chính phủ tiểu bang và lãnh thổ sở hỠu, điều hà nh và tà i trợ, các du học sinh có thể an tâm rằng họ đang chọn một cơ sở giáo dục danh tiếng và ổn định. Các khóa học của TAFE được nhiệm chứng trên toà n quốc và được quốc tế chính thức công nhận trong đó mỗi khóa học được đánh giá thường xuyên để duy trì các tiêu chuẩn giáo dục cao nhất.

Các du học sinh thường chọn ghi danh và o các khóa học của TAFE ở Úc để:
¢Â   gia tăng cÆ¡ há»™i được nhận và o trường đại học
¢Â   thu thập nhá» ng kỹ năng thá»±c tiá»…n dá»±a trên công việc là m để gia tăng triển vọng tìm được việc là m của họ
¢Â   theo học nhiều khóa học được giảng dạy
¢Â   được quan tâm cá nhân mà chỉ nhá» ng lá»›p học vá»›i sÄ© số học sinh ít má»›i có. Â

Các khóa học và bằng cấp
Các loại bằng cấp có thể được lấy qua hệ thống trường TAFE bao gồm:

Â

Chứng chỉ từ I - IV

Thời gian: 0,5 - 2 năm
Các khóa học nà y cung cấp nhỠng kỹ năng và đà o tạo khởi đầu. Chúng cung cấp kiến thức cụ thể về ngà nh nghề và các kỹ năng đọc, viết và là m toán, giao tiếp, tham gia và là m việc tập thể.

Văn bằng cán sự

Thời gian: 1 - 2 năm
Khóa học lấy văn bằng cán sự chuẩn bị cho sinh viên bước và o ngà nh kỹ nghệ, kinh doanh và nhỠng nghề nghiệp bán chuyên môn. Một số khóa học lấy văn bằng cán sự có thể được hoà n tất tại các học viện đại học và cả tại các trường TAFE.

Văn bằng cán sự cấp cao

Thời gian: 1,5 - 2 năm

Văn bằng cán sự cấp cao cung cấp một mức kỹ năng thực tiễn chuyên môn cao để ra là m việc trong nhỠng lãnh vực cụ thể chẳng hạn như kế toán, thiết kế xây dựng hoặc kỹ thuật. Một số khóa học lấy văn bằng cán sự cấp cao cũng có thể được hoà n tất ở cấp đại học.

Chứng chỉ/văn bằng cán sự tốt nghiệp hướng nghiệp

Thời gian: 0,5 - 2 năm

Chứng chỉ và văn bằng tốt nghiệp hướng nghiệp tương đương với chứng chỉ hoặc văn bằng tốt nghiệp đại học. Các văn bằng nà y cung cấp nhỠng kỹ năng và kiến thức liên quan tới công việc với trình độ cao.

Các đường hướng và o đại học

Các khóa học của trường TAFE cung cấp một số đường hướng để và o các cơ sở giáo dục đại học Úc bằng cách giúp đỡ sinh viên về nhỠng đòi hỏi nhập học, và cũng có thể được tính điểm cho nhỠng môn đã học từ trước để xin và o một số khóa học của chương trình giáo dục đại học. Thí dụ, nhỠng sinh viên tốt nghiệp một văn bằng cán sự từ trường TAFE có thể được nhận tới hai hoặc ba học kỳ điểm của nhỠng môn đã học từ trước để tính và o một văn bằng đại học liên quan.
Số điểm chính xác của nhỠng môn đã học từ trước được tính và o một văn bằng nà o đó tùy thuộc và o trường đại học, khóa học lấy văn bằng cử nhân và văn bằng của trường TAFE đã được hoà n tất. Điều quan trọng là bạn nên kiểm tra với cơ sở giáo dục đại học mà mình dự định theo học để biết chẠc chẠn về việc chuyển nhận điểm khả thi. Bạn có thể sử dụng phần Institution Search tại đầu trang để tìm kiếm và liên lạc với từng cơ sở giáo dục để biết các thông tin cụ thể.
Â

Các đường hướng bước và o thị trường nhân dụng
Một văn bằng của trường TAFE cũng có thể là m gia tăng triển vọng của bạn trong thị trường nhân dụng. Vì tầm quan trọng thực tiễn của hầu hết các khóa học trong lãnh vực nà y, một văn bằng của trường TAFE có thể là một thà nh tích bổ sung giá trị đối với bản Sơ Yếu Lý Lịch của bạn.

Các mức học phí trung bình
Từ 5.500 tới 18.000 Úc kim mỗi năm
Xin lưu ý rằng lệ phí các khóa học có thể khác nhau nhiều tùy thuộc và o khóa học, trường học và địa điểm đã chọn và bạn nên luôn kiểm tra trực tiếp với trường TAFE liên hệ.
Â

NhỠng đòi hỏi tổng quát về việc xin nhập học
Việc ghi danh theo học vá»›i hệ thống trường TAFE thường đòi hỏi các sinh viên phải có trình Ä‘á»™ học tập tÆ°Æ¡ng Ä‘Æ°Æ¡ng vá»›i Lá»›p 10, 11 hoặc 12 của Úc. Má»™t số khóa học có thể có nhá» ng đòi hỏi về môn học hay kinh nghiệm là m việc nhÆ° má»™t Ä‘iều kiện tiên quyết. Việc ghi danh và o má»™t số khóa học “ chẳng hạn nhÆ° mỹ thuật và thiết kế “ có thể còn đòi hỏi các sinh viên phải đệ trình má»™t bá»™ hồ sÆ¡ học tập. Các sinh viên nên kiểm tra vá»›i từng trường để biết về nhá» ng đòi hỏi phụ trá»™i cho việc nhập học, nhá» ng đòi hỏi về Anh ngá» , thông tin về lệ phí và phí tổn, và các ngà y tháng bẠt đầu khóa học.

Đăng ký nhận bản tin của chúng tôi

Tham gia cuộc trò chuyện