Giáo dục hàm thụ

Các chương trình giáo dục hàm thụ giúp các sinh viên du học có được những sự thuận lợi của việc lấy được một văn bằng hàng đầu của Úc mà không phải rời khỏi quốc gia nguyên quán của mình. Họ cũng có thể chọn kết hợp việc học tập tại quốc gia nguyên quán với một phần học tập tại Úc. Các sinh viên tiếp cận với tất cả tài liệu học tập của mình qua các nguồn tư liệu trên internet và qua dịch vụ bưu điện.

Các cơ sở giáo dục của Úc sử dụng những kỹ thuật mới nhất để cung cấp cho các sinh viên du học những phương thức giáo dục hàm thụ vốn có cùng tiêu chuẩn như những khóa học được giảng dạy tại Úc. Các khóa học giáo dục hàm thụ được giảng dạy bằng nhiều cách.

Những lựa chọn gồm có:

  • các khóa học trực tuyến được giảng dạy qua internet
  • các tài liệu của khóa học được gởi qua đường bưu điện
  • sự kết hợp giữa việc học tập một phần tại nhà và các lớp học được giảng dạy liên kết với các trường ở ngoại quốc
  • một phần học tập tại nhà và một phần học tập tại các trung tâm (các học sở ở hải ngoại) do các cơ sở giáo dục của Úc thiết lập tại ngoại quốc
  • học tập tại nhà nhưng có các giảng viên và giáo viên phụ đạo Úc dạy kèm định kỳ mặt đối mặt bên ngoài nước Úc.

Những đòi hỏi để được thu nhận vào các khóa giáo dục hàm thụ cho các sinh viên du học thường tương đương hay rất giống như những đòi hỏi đối với những khóa học tương tự trong học sở. Những đòi hỏi về việc nhập học có thể thay đổi khác nhau tùy theo khóa học và cơ sở giáo dục cụ thể. Trong phạm vi đại học, đầu vào của các khóa đại học thường đòi hỏi việc hoàn tất cấp trung học. Đầu vào của các khóa hậu đại học thường đòi hỏi một bằng cử nhân trước đó. Bạn nên kiểm tra với các cơ sở giáo dục để biết về những đòi hỏi đầu vào cụ thể của khóa học vì những đòi hỏi này thực sự khác nhau. Đối với một số khóa học, bạn có thể nộp đơn và bắt đầu theo học vào bất kỳ lúc nào. Đối với những khóa học khác, bạn cần phải nộp đơn vào những thời điểm nhất định, thường là vào cuối năm. Hãy kiểm tra với cơ sở giáo dục về ngày hết hạn nộp đơn và hãy chắc chắn là bạn có nhiều thời gian để điền đơn xin học.

Đăng ký nhận bản tin của chúng tôi

Tham gia cuộc trò chuyện