Nền Giáo Dục Trung Học

Nền Giáo Dục Trung Học

Úc Đại Lợi là một nơi đến được ưa chuộng để theo đuổi bậc giáo dục trung học cho các du học sinh. Úc Đại Lợi không những chỉ có nền giáo dục chất lượng, được công nhận trên bình diện quốc tế mà còn cung cấp một môi trường an toàn, thoải mái và đa văn hóa. Nền giáo dục của Úc Đại Lợi nhắm tới việc cung cấp cho học sinh những kỹ năng để theo học và làm việc trong tương lai ở bất kỳ nơi đâu trên thế giới.

Nền giáo dục trung học tại Úc Đại Lợi

Các trường phổ thông cấp hai, hoặc trường trung học của Úc Đại Lợi gắn bó chặt chẽ với một khuôn khổ quốc gia về chương trình giảng dạy vốn ngày càng được phát triển và thực hiện ở trường học nhằm ấn định các tiêu chuẩn quốc gia về các môn Anh ngữ, toán, khoa học, lịch sử, ngôn ngữ, địa lý, nghệ thuật, y tế và thể dục, công nghệ thông tin và truyền thông, công dân và quốc tịch, kinh tế và thương mại.

Muốn được nhiệm chứng để thu nhận du học sinh, các trường học phải cung cấp hoặc có quyền sử dụng các chương trình Anh ngữ chuyên nghành. Các tiểu bang và lãnh thổ của Úc Đại Lợi có các hệ thống giáo dục trung học riêng, nhưng tất cả đều phải tuân theo các tiêu chuẩn cao được qui định bởi chương trình giảng dạy quốc gia.

Tại các tiểu bang và lãnh thổ, Lớp 12 (năm cuối của bậc trung học) được gọi như sau:

Tiểu bangTên văn bằng Lớp 12
Thủ Phủ Úc Đại Lợi (ACT)Chứng Chỉ Lớp 12 ACT
New South Wales (NSW)Chứng Chỉ Tốt Nghiệp Trung Học (HSC) NSW
Bắc Lãnh (NT)Chứng Chỉ Giáo Dục và Đào Tạo Bắc Lãnh (NTCET)
Queensland (QLD)Chứng Chỉ Giáo Dục Queensland
Nam Úc (SA)Chứng Chỉ Giáo Dục Nam Úc (SACE)
Tasmania (TAS)Chứng Chỉ Giáo Dục Tasmania (TCE)
Victoria (VIC)Chứng Chỉ Giáo Dục Victoria (VCE)
Chứng Chỉ Học Tập Ứng Dụng Victoria (VCAL)
Tây Úc (WA)Chứng Chỉ Giáo Dục Tây Úc (WACE)

Các trường trung học khác nhau có các môn nhiệm ý, cấu trúc lớp học và các lãnh vực chuyên ngành khác nhau. Ngoài những môn học được giảng dạy, bạn nên tìm hiểu về trọng tâm và các sinh hoạt ngoại khóa của trường để tìm được một trường thích hợp nhất với các nhu cầu và sở thích của mình.

Học phí trung bình

Học phí trường trung học đối với du học sinh khác khác biệt rất nhiều, từ 6.000 tới 30.000 đô la Úc mỗi năm tại một trường tư. Điều quan trọng là bạn nên kiểm tra mức học phí cụ thể với từng trường.

Những đòi hỏi về việc nhập học

Những đòi hỏi về việc nhập học thay đổi khác nhau ở khắp các trường tại Úc. Quá trình tuyển lựa bao gồm việc xem xét khả năng học lực của người nộp đơn cùng với những yếu tố khác trong đó có thể bao gồm những thành tựu về thể thao và thành tích sinh hoạt ngoại khóa khác.

Theo học lên cao

Sau khi hoàn tất thành công bậc trung học, các học sinh có thể nộp đơn xin vào đại học nhưng không bảo đảm có chỗ. Việc nộp đơn xin vào các khóa đại học Úc được dựa trên cơ sở cạnh tranh cho cả du học sinh lẫn các học sinh trong nước.

Đào tạo nghề nghiệp tại trường

Ngày càng có nhiều các trường học ở Úc Đại Lợi giảng dạy các môn Giáo Dục và Đào Tạo Hướng Nghiệp (VET) như một phần trong chương trình giảng dạy của họ. Các môn học này giúp học sinh thu thập được những kỹ năng thực tiễn và dựa trên việc làm trong lúc đang hoàn tất bậc giáo dục trung học phổ thông của họ và là một phần trong nỗ lực của Úc Đại Lợi nhằm cung cấp một nền giáo dục cân bằng vốn chuẩn bị để các học sinh sử dụng suốt đời sau bậc trung học.

Chương trình Văn Bằng Tú Tài Quốc Tế (IB)

Chương Trình Văn Bằng IB là một khóa tiền đại học kéo dài 2 năm dành cho những học sinh ham thích học tập từ 16 –19 tuổi. Các trường đại học trên khắp thế giới đều công nhận văn bằng này. Ngoài ra còn có các chương trình dành cho những học sinh ở cấp lớp giữa (tuổi từ 11–16) và các học sinh cấp lớp tiểu học (tuổi từ 3–12).

Tổ Chức Tú Tài Quốc Tế (International Baccalaureate Organization) phải chính thức chấp thuận các trường học trước khi họ có thể giảng dạy chương trình IB. Có khoảng 144 trường được ủy nhiệm giảng dạy chương trình IB ở Úc Đại Lợi. Muốn biết thêm thông tin xin truy cập trang mạng của Tổ Chức Tú Tài Quốc Tế.
 

Đăng ký nhận bản tin của chúng tôi

Tham gia cuộc trò chuyện