Những Câu Hỏi Thường Được Hỏi

Tại sao tôi nên học tập tại Úc?

Nước Úc cung cấp một nền giáo dục mang tầm vóc quốc tế cho các du học sinh, từ cấp trung học, các khóa Anh ngữ, các văn bằng cử nhân tới cấp hậu đại học. Luật lệ của chính phủ Úc bảo đảm rằng tất cả mọi khóa học đều được giảng dạy ở tiêu chuẩn cao nhất, và  rằng các quyền lợi của du học sinh được bảo vệ vào mọi lúc. Úc là một quốc gia an toàn và đa văn hóa với một tiêu chuẩn sống cao. Tìm hiểu thêm.

Tôi có cần bảo hiểm sức khỏe không?

Một trong những điều kiện của chiếu khán du học sinh là bạn phải có Bảo Hiểm Sức Khỏe cho Du Học Sinh (Overseas Student Health Cover) (OSHC) trong thời gian bạn cư ngụ tại Úc. Tại Úc, hầu hết mọi người được hệ thống y tế công cộng bảo vệ trong đó bao trả một phần lớn các chi phí dịch vụ chăm sóc y tế. Chương trình bảo hiểm y tế quốc gia Úc – Medicare – không bao trả cho các sinh viên du học. Tuy nhiên, chương trình OSHC cho phép các sinh viên du học được chăm sóc y tế mà không gây ra tình trạng khó khăn tài chánh.

Muốn biết thêm chi tiết, vui lòng truy cập  trang mạng của Bộ Y Tế và Cao Niên của Chính Phủ Úc tại.

Sinh sống tại Úc tốn kém ra sao?

Các sinh viên du học ở Úc có thể dự liệu phải tốn khoảng 400 Úc kim một tuần cho các chi phí chỗ ở, thực phẩm, quần áo, giải trí, phương tiện di chuyển, đi lại, điện thoại và các chi phí khác. Số tiền mà mỗi cá nhân phải tiêu xài sẽ tùy thuộc vào các yếu tố chẳng hạn như lối sống, loại chỗ ở họ chọn, và loại cũng như vị trí của khóa học mà họ theo học.

Các bằng cấp của Úc có được công nhận ở quốc gia nguyên quán của tôi không?

Các bằng cấp của Úc được quốc tế công nhận khi tìm kiếm việc làm hoặc theo học lên cao. Nền giáo dục của Úc có một hệ thống bảo đảm chất lượng vốn được Chính Phủ Úc hỗ trợ qua những thủ tục kiểm tra và kiểm soát liên tục để bảo đảm một tiêu chuẩn nhất quán. Các sinh viên du học được luật pháp Úc bảo đảm những tiêu chuẩn giáo dục và quan tâm cao qua Đạo Luật về các Dịch Vụ Giáo Dục cho Du Học Sinh (Education Services for Overseas Students) (ESOS). Ngoài ra, mọi cơ sở phụ trách cung cấp giáo dục cho các du học sinh đều phải đăng bạ với Sổ Bộ các Cơ Sở Giáo Dục và Khóa Học Liên Bang cho Du Học Sinh (Commonwealth Register of Institutions and Courses for Overseas Students) (CRICOS). Việc đăng bạ với CRICOS đòi hỏi các cơ sở giáo dục phải chứng minh rằng các bằng cấp của họ đáp ứng được những tiêu chuẩn Úc.

Có những yêu cầu đầu vào nào để theo học tại các cơ sở giáo dục tại Úc?

Các sinh viên du học phải đáp ứng những đòi hỏi tối thiểu về học lực và có đủ trình độ Anh ngữ để được vào học tại các cơ sở giáo dục tại Úc. Những đòi hỏi này tùy thuộc vào từng cơ sở giáo dục.

Nếu tôi không đáp ứng được các yêu cầu đầu vào thì sao?

Nếu không đáp ứng được yêu cầu đầu vào của chương trình đại học, bạn có thể ghi danh vào các khóa dự bị hay chuyển tiếp để chuẩn bị cho mình học lên cao tại Úc. Ngoài ra còn có nhiều khóa Anh ngữ để chuẩn bị cho bạn theo học tại Úc. Bạn nên tìm sự hướng dẫn từ cơ sở giáo dục mà bạn chọn về việc đáp ứng được các yêu cầu đầu vào của họ trước khi nộp đơn xin vào những khóa học được lựa chọn.

Tôi có thể theo học một văn bằng của Úc bằng lối học hàm thụ hay trên mạng không?

Nhiều trường đại học của Úc có giảng dạy những khóa học hàm thụ nhằm cho phép bạn theo học một văn bằng của Úc trong lúc đang sinh sống tại quốc gia nguyên quán của mình. Bạn cần kiểm tra trực tiếp với mỗi cơ sở giáo dục về những khóa học mà họ giảng dạy qua hình thức học hàm thụ.

Các học bổng có sẵn không?

Một số học bổng hiện có sẵn cho các sinh viên du học, tuy nhiên, hầu hết chỉ được dành cho cấp hậu đại học. Hầu hết các sinh viên du học tại Úc là những sinh viên đóng học phí toàn phần. Liên hệ với các trường đại học thông qua trang web này và yêu cầu thêm thông tin.

Đăng ký nhận bản tin của chúng tôi

Tham gia cuộc trò chuyện