Trình tự thời gian cho sinh viên

Đồ thị này trình bày những hoạt động khác nhau mà bạn phải hoàn tất trước khi bắt đầu theo học tại Úc.

Thời gian trước khi tới Úc

Các hoạt động cần hoàn tất

Tới 3 năm »

 • Bắt đầu tìm hiểu về những cơ sở giáo dục mà bạn thấy thích. Nói chuyện với các sinh viên tốt nghiệp, sinh viên hiện tại và các sinh viên tương lai khác.
 • Tìm hiểu thêm về địa điểm của cơ sở giáo dục mà bạn thích, họ có những dịch vụ hỗ trợ nào và những lựa chọn nghề nghiệp của bạn sẽ ra sao sau khi bạn học xong.
 • Email cho cơ sở giáo dục để tìm hiểu thêm và truy cập trang mạng của họ. Bạn cũng có thể sử dụng phần hướng dẫn này để biết thêm thông tin hoặc truy cập www.daihocuc.com để hỏi trực tiếp các cơ sở giáo dục.

18 tháng »

 • Tìm hiểu về những đòi hỏi về Anh ngữ của cơ sở giáo dục mà bạn thích. Nhiều cuộc trắc nghiệm khả năng Anh ngữ được chấp thuận đòi hỏi bạn phải đăng ký ít nhất ba tháng trước khi dự thi. Xin nhớ rằng các cơ sở giáo dục chỉ chấp nhận những kết quả IELTS dưới 2 năm như bằng chứng về khả năng Anh ngữ của bạn.
 • Nêu thắc mắc với cơ sở giáo dục mà bạn thích và yêu cầu lấy các mẫu đơn cần thiết để nộp hồ sơ. Bạn có thể nộp đơn trên mạng với cơ sở giáo dục của mình. Một số sinh viên sẽ nộp đơn qua một văn phòng đại diện.

12 - 14 tháng »

 • Đọc kỹ tất cả những tài liệu đơn từ và chắc chắn là bạn hiểu rõ những yêu cầu phụ trội cụ thể. Hãy nhớ rằng thời hạn chót nộp đơn khác nhau giữa các cơ sở giáo dục.
 • Điền và gởi đơn qua đường bưu điện hoặc gởi qua email nếu bạn có sự lựa chọn này. Hãy nhớ rằng việc thẩm định đơn của bạn thường mất từ 4–6 tuần.

10 - 12 tháng »

 • Nếu bạn đã nhận một thư mời ghi danh có điều kiện, cơ sở giáo dục đòi hỏi là bạn phải thực hiện những điều kiện nhất định nào đó trước khi bạn nhận được thư mời ghi danh sau cùng. Bạn có thể phải cung cấp bản sao có thị thực về những kết quả học tập trước đây, đáp ứng được những đòi hỏi về Anh ngữ hoặc hoàn tất thủ tục thẩm định trước khi cấp chiếu khán (pre-visa assessment) (đây là một đòi hỏi tất yếu đối với những sinh viên thuộc diện thẩm định 3 và 4).
 • Nếu bạn đã nhận lá thư mời ghi danh vô điều kiện, bạn được tự do chấp nhận lá thư mời này và đóng khoản học phí đầu tiên cho cơ sở giáo dục của mình.
 • Nộp đơn xin chiếu khán du học sinh qua một phái bộ ngoại giao Úc ở ngoại quốc hoặc Bộ Di Trú và Quốc Tịch (Department of Immigration and Citizenship) của Chính Phủ Úc. Bạn phải nộp đơn xin chiếu khán ngay sau khi nhận được lá Thư Xác Nhận Ghi Danh Điện Tử (Electronic Confirmation of Enrolment) (eCoE) của mình. Các chiếu khán du học sinh có thể mất tới 12 tuần trước khi được cấp.
 • Sắp xếp việc bảo hiểm sức khỏe của bạn. Như một phần trong các điều kiện của chiếu khán du học sinh, bạn phải có Bảo Hiểm Sức Khỏe cho Du Học Sinh (Overseas Student Health Cover) (OSHC)liên tục trong suốt thời gian bạn cư ngụ tại Úc.

3 - 6 tháng »

 • Bắt đầu tìm hiểu về những lựa chọn về chỗ ở của bạn. Có thể bạn phải ghi tên của mình vào danh sách chờ đợi để xin thuê chỗ ở trong học sở. Nếu cơ sở giáo dục của bạn không cung cấp chỗ ở, bạn sẽ phải sắp xếp chỗ ở của mình bên ngoài học sở.
 • Đăng ký vé máy bay.

2  tuần »

 • Sắp xếp việc tiếp đón tại phi trường với cơ sở giáo dục của bạn.

Tới nơi »
 • Tới Úc

Xin lưu ý: Trình tự thời gian này chỉ là một sự hướng dẫn tổng quát. Vui lòng kiểm tra với cơ sở giáo dục Úc của bạn và với Bộ Di Trú và Quốc Tịch để biết về những đòi hỏi cụ thể.

Nhấn vào đây để tải xuống trình tự thời gian của sinh viên.

Đăng ký nhận bản tin của chúng tôi

Tham gia cuộc trò chuyện