Cách nộp đơn xin

Thế là bạn đã quyết định tới Úc để học, vậy thì bây giờ là lúc bạn nên bắt đầu lập kế hoạch để tiến hành. Đây là một vài hướng dẫn để giúp bạn về việc nộp đơn xin học.

Bước 1: Chọn khóa học và cơ sở giáo dục
Bước 2: Nộp đơn 
Bước 3: Tiến trình giải quyết đơn của bạn
Bước 4: Chấp nhận thư mời ghi danh

Bước 1: Chọn khóa học và cơ sở giáo dục

Hãy nghĩ tới những khóa học bạn thấy thích và tính xem những khóa học này có dẫn tới nghề nghiệp mà bạn chọn hay không. Đọc qua các phần sơ lược tiểu sử của trường đại học trên trang mạng này và hỏi thăm để biết thêm thông tin. Cân nhắc tới những lãnh vực chuyên ngành được cung cấp qua các khóa học khác nhau, và những chuyên ngành nào thích hợp nhất với đường hướng nghề nghiệp dự định của bạn. Sau khi đã quyết định được khóa học tốt nhất, bạn cần tìm hiểu xem những cơ sở giáo dục nào có giảng dạy khóa học này, và cơ sở giáo dục nào phù hợp nhất với những yêu cầu của bạn. Bạn có thể cần cân nhắc tới kích cỡ của học sở, các cơ sở tiện ích và dịch vụ hỗ trợ có sẵn cho sinh viên du học.

Bước 2: Nộp đơn

Sau khi chọn được khóa học và cơ sở giáo dục, bạn bắt đầu tiến hành việc nộp đơn. Hãy kiểm tra những đòi hỏi về đầu vào và Anh ngữ để chắc chắn là bạn hội đủ điều kiện để nộp đơn. Nếu không hội đủ điều kiện, bạn có thể phải cân nhắc tới một khóa học khác, hoặc theo học những khóa chuyển tiếp hay dự bị để gia tăng cơ hội của mình.

Mỗi cơ sở giáo dục đều có những đòi hỏi về việc nộp đơn và ngày tháng nhận đơn khác nhau.

Các sinh viên du học thường nộp đơn trực tiếp với các cơ sở giáo dục qua đường bưu điện hoặc trên mạng. Bạn có thể tải đơn xuống từ trang mạng của các cơ sở giáo dục, hoặc có thể yêu cầu họ gởi đơn cho bạn qua  đường bưu điện. Một cách khác nữa đó là liên lạc với một đại lý giáo dục hay một nhân viên đại diện tại ngoại quốc của trường mà bạn muốn nộp đơn.

Hầu hết các đơn xin học đều đòi hỏi những chi tiết sau:

  • các chi tiết cá nhân
  • bằng chứng có thị thực về trình độ thông thạo Anh ngữ của bạn
  • chi tiết về các bằng cấp giáo dục trước đây, chẳng hạn như bản sao các học bạ
  • thứ tự ưu tiên các khóa học theo ý thích (những khóa bạn đang muốn xin học)
  • bản tóm tắt kinh nghiệm làm việc (nếu có)

Nếu vẫn còn đang theo học để hoàn tất chương trình giáo dục hiện tại của mình, bạn có thể cung cấp bản sao của phiếu điểm mới nhất cho tới khi bạn có được phiếu điểm sau cùng. Nếu các giấy tờ mà bạn cung cấp không phải bằng tiếng Anh, bạn phải đính kèm một bản dịch chính thức có thị thực của những giấy tờ này. Hầu hết các cơ sở giáo dục tính một khoản phí nộp đơn không được hoàn trả vào khoảng 50-100 Úc kim, và bạn phải nộp khoản phí này cùng với đơn của mình. Một số cơ sở giáo dục miễn khoản phí này nếu đơn được nộp trên mạng.

Trước khi gởi đơn đi, hãy kiểm tra với tòa đại sứ Úc tại địa phương của bạn về những đòi hỏi về chiếu khán để chắc chắn là bạn hội đủ điều kiện để xin chiếu khán nếu đơn xin học của bạn được chấp nhận.

Nếu bạn không chắc mình phải làm gì kế tiếp vào bất kỳ thời điểm nào trong tiến trình nộp đơn, xin đừng ngần ngại liên lạc với cơ sở giáo dục của bạn  — họ luôn sẵn sàng giúp đỡ.

Bước 3: Tiến trình giải quyết đơn của bạn

Sau khi cơ sở giáo dục nhận được đơn của bạn, họ sẽ thẩm định và sẽ báo cho bạn biết kết quả trong một vài tuần lễ.

Bước 4: Chấp nhận thư mời ghi danh

Nếu đơn của bạn được chấp nhận, bạn sẽ nhận một lá thư mời ghi danh và một mẫu đơn chấp nhận. Trước khi chấp nhận thư mời ghi danh này, bạn nên đọc kỹ lá thư và kiểm tra mọi điều kiện có thể được áp dụng. Tùy thuộc vào quốc gia gốc của mình, bạn có thể phải trải qua thủ tục thẩm định trước khi cấp chiếu khán (pre-visa assessment) trước khi cơ sở giáo dục cấp một lá thư Xác Nhận Ghi Danh điện tử (electronic Confirmation of Enrolment) (eCoE) cho bạn. Lá thư eCoE là bằng chứng ghi danh duy nhất được chấp nhận cho việc giải quyết đơn xin chiếu khán du học sinh.

Bạn có thể được yêu cầu đóng học phí trước khi nộp đơn xin chiếu khán du học sinh. Cơ sở giáo dục sẽ thông báo cho bạn biết về những yêu cầu của họ.

Trở lại trên đầu

Đăng ký nhận bản tin của chúng tôi

Tham gia cuộc trò chuyện